LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Znaczenie leasingu w polskich firmach w warunkach gospodarki rynkowej

Od kilku lat staje się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze LEASING bardzo popularny. Choć z tym zjawiskiem zetknął się już kilkadziesiąt tysięcy firm z całej Polski, ciągle daje się zauważyć niedostatek wiedzy o leasingu.

Przedsiębiorcy kierujący swe kroki do firm leasingowych z reguły nie do końca . Wiedza na co się decydujący a z drugiej wiele instytucji oferujących usługę leasingową wykorzystuje ten stan.

Kontrowersje wokół leasingu sprawiają, że są też i tacy klienci, którzy z daleka omijają jakąkolwiek firmą leasingową.

Tymczasem leasing jest jedną z wielu możliwości finansowania inwestycji i w pewnych sytuacjach może okazać się najkorzystniejszą formą.

Firmy leasingowe przy działaniach mających na celu pozyskania klienta zwracają uwagę na zalety leasingu ( ma też on swoje wady ).
Aby adaptacja na gruncie naszej gospodarki była pełna i prowadziła do wykorzystania wszystkich możliwości związanych z jej funkcjonowaniem w gospodarce rynkowej , konieczne są odpowiednie kompleksowe i spójne regulacje leasingu jako kategorii prawnej finansowo-podatkowej, itp.

Znaczenie trudniejszym do opanowania uwarunkowaniem pełnego wykorzystania leasingu w naszym kraju jest ociągnięcie stabilności warunków gospodarowania wyrażającej się m.in. zminimalizowaniem zagrożenia inflacją i skutkującej np. obniżeniem poziomu gwarancji transakcji leasingowej wymaganych przez leasingodawcę, szczególnie zagranicznego.

Spopularyzowane leasingu w naszej przekształcającej się gospodarce jest niezmiennie ważne, gdyż przyczynie się do dokonania przewartościowania w dotychczasowe podejściu podmiotów gospodarczych do problematyki znajdowania źródeł kapitału.
Leasing wykracza poza dotychczasowe możliwości w tym zakresie należy więc oczekiwać, że w sytuacji bariery kapitałowej polskiej gospodarki okaże się ?małym kluczem , który przestronnie otwiera gmachy ?.

Dynamicznemu rozwojowi leasingu rozszerzeniu się jego zakresu w skali międzynarodowej towarzyszy powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących ?przemysł leasingowy” w tym m.in. Zrzeszenie krajowych Przedsiębiorstw Leasingowych, Kontynentalne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Leasingowych. Ich podstawowe zadania sprowadzają się do ochrony interesów podmiotów zaangażowanych w leasing oraz wymiany doświadczeń i informacji.

Inna formą współdziałania są tzw. ringi ( kluby) firm leasingowych, niezależnych i nie powiązanych z sobą kapitałowo związanego z leasingiem międzynarodowymi, spowodowanego głównie zróżnicowaniem systemów prawnych i podatkowych.

Na polskim rynku 6 lat temu działała tylko jedna firma leasingowa. Był to Europejski Fundusz Leasingowy. Dzisiaj można wybierać spośród co najmniej 100 przedsiębiorstw świadczących usługi leasingowe.

Wiele z nich to przedsiębiorstwa, które powstały kilka lub kilkanaście miesięcy temu, dlatego mają niewielkie doświadczenie , skromne kapitały.

Są to przedsiębiorstwa, które powstały w celu obsłużenia kilku transakcji. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo leasing należy do grupy koncesjonowanych usług finansowych.

Przyznanie koncesji jest uwarunkowane między innymi:
zatrudnieniem odpowiednich fachowców;
posiadaniem wystarczających kapitałów.

Każdy może założyć firmę leasingową. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych oferujących usługę leasingową. Na polskim rynku pojawiło się w ostatnim czasie wiele firm, których fachowość i styl działania pozostawia wiele do życzenia.

W większości firmy leasingowe są to lokalne firmy, bez rozbudowanego systemu filii i przedstawicielstw.

Firmy o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce jest kilkanaście Największe skupisko firm leasingowych oczywiście występuje w Warszawie.

W 1994 roku w Polsce podpisano 35 tysięcy umów leasingowych, na łączną kwotę 6,5 biliona starych złotych.

Wybierając leasingodawcę należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

doświadczenie w działalności na polskim rynku, im dłuższe tym lepiej;
kapitał własny i osiągnięte wyniki gospodarcze nie warto wiązać się z firmą słabą, jako że polskie prawo nie chroni leasingobiorcy w razie upadku firmy leasingowej;
liczbę dotychczas zawartych umów ( należy liczyć w tysiącach );
liczbę zakończonych umów ( podobnie );
powiązania firmy leasingowej z dostawcami – brak swobody wyboru dostawcy nie jest korzystne dla leasingobiorcy.

Sprawdzając wiarygodność potencjalnego leasingodawcy wziąć pod uwagę kilka elementów. Najważniejszym z nich jest doświadczenie. Z uwagi na niedostateczne uregulowania w polskim prawodawstwie pozorna swoboda, jaką mają strony umowy zawsze wiąże się z dużym ryzykiem, które dotyczy przed wszystkim leasingobiorcy jego prawa mogą być w umowie ograniczone.

Schemat Leasingu finansowego organizowanego przez specjalistyczną firmę

Wybór przedmiotu leasingu u dostawcy.
Podpisanie umowy z firmą
Zamówienie wybranego przez leasingobiorcę przedmiotu
Dostawa przedmiotu leasingu zamówionego przez leasingodawcę
Zapłata rachunku za dostawę
Opłaty leasingowe
Ewentualny zakup przedmiotu po zakończeniu najmu
Zapłata za zakup przedmiotu

renoma firmy leasingowej
szybkie płatności
szybokość załatwiania transakcji
dobre warunki leasingu
bliskie przedsiębiorstwo firmy leasingowej
przekonujący przedstawiciel
lepsze prowizje i oferta
popularność wśród klientów
niewielka ilość wymaganych dokumentów.
Niewłaściwe sformułowanie umowy leasingowej może spowodować konsekwencje podatkowe, które – odkryte przez kontrolę skarbową po kilku latach mogą doprowadzić firmę leasingowa do upadku.

Umowy leasingowe weryfikuj praktyka gospodarcza, tak więc naprawdę wiarygodną może być firma, która zawarła ich co najmniej kilkanaście tysięcy.
Umowy leasingowe powinny być sprawnie rozwiązywane po okresie na który zostały zawarte.

Firma, która ukrywa liczbę zakończonych umów może mieć trudności wynikające z dużej ilości złych umów, tj. sytuacji, gdy leasingobirca jest niewypłacalny, a przedmiot trudno zbywalny. Takich firm również należy unikać. Kolejnym ważnymi kryteriami jest kapitał własny firmy leasingowej.

Poważnym źródłem finansowania leasingu są fundusze pochodzące z banków, ale niski kapitał własny firmy powinien być sygnałem ostrzegawczym dla klienta.

Firma, która nie podaje publicznie swoich wyników finansowych prawdopodobnie ukrywa swoje wady ( złe strony ) , które dla leasingobiorcy, dodatkowymi elementami pomagającymi w wyborze firmy:
wygląd biura i jego wyposażenie;
kompetencje pracowników i styl ich pracy;
czas potrzebny na załatwienie jednej transakcji.

(more…)