LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Źródła zewnętrzne pozyskiwania kapitałów

Innymi obok źródeł wewnętrznych pozyskiwania kapitału są źródła zewnętrzne, które w większości są kapitałem obcym, pochodzącym z zewnątrz i udostępnionym przedsiębiorstwom na określony czas przez jego wierzycieli.
Kapitały obce mogą występować w formie:

-pożyczek
-kredytów bankowych
-innych rodzajów zobowiązań np. podatkowych.

Jeżeli źródła wewnętrzne są niewystarczające sięgamy po źródła zewnętrzne pozyskiwanie kapitałów, które poszerzają bazę finansowania i pozwalają na rozszerzenie działalności.
Do źródeł zewnętrznych pozyskiwania kapitału zarówno w literaturze przedmiotu jak praktyce zalicza się
a- długoterminowe zobowiązania / kapitały obce/ uzyskiwane z dwóch zasadniczych źródeł, tj.
-emisji obligacji na rynku papierów wartościowych /w Polsce źródło to nie jest jeszcze wykorzystywane/
-z kredytów bankowych głównie o inwestycyjnym charakterze
b- krótkoterminowe /bieżące/ zobowiązania w formie
-kredytów bankowych krótkoterminowych
-emisji krótkoterminowych papierów wartościowych
kredyty handlowe
inne zobowiązania np. leasing
Pożyczki zaciągane przy pomocy emisji obligacji stanowią najbardziej stabilne źródło pozyskiwania obcych kapitałów.
Dzięki obligacjom można uzyskiwać pożyczki na stosunkowo długie okresy; dłuższe aniżeli są w stanie oferować banki.

(more…)